Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S miesięcznym/rocznym z wykonania dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w kolumnie 14, skutków decyzji umorzeniowych wykazywanych w rejestrach przypisów i odpisów - podpisane przez Dyrektora Departamentu - Zdzisławę Wasążnik