Odpowiedź Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z dnia 13 sierpnia 2009 r. (ST2-4834/154/KBU/09/1181) w sprawie klasyfikowania i sposobu rozliczania powstałych należności w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych zarówno zaliczek alimentacyjnych, jak i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego