Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów nr PS7.8032.1.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego