Zamknij okno Drukuj dokument

Kompetencje Przewodniczącego Kolegium

 

Zgodnie z przepisem art. 18a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

1. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium.

3. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.

4. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu.

 

Metadane

Źródło informacji:Maciej Barczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Barczyński
Data wprowadzenia:2013-11-27 10:20:35
Opublikował:Maciej Barczyński
Data publikacji:2013-11-27 10:27:25
Ostatnia zmiana:2013-11-27 10:27:50
Ilość wyświetleń:3498