Uchwała Nr XXVIII/87/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/127/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bukowiec na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Bukowiec.