Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Świętej Trójcy 35, 85-224 Bydgoszcz

bydgoszcz@rio.gov.pl

sekretariat@bydgoszcz.rio.gov.pl

wias@bydgoszcz.rio.gov.pl

wkgf@bydgoszcz.rio.gov.pl

biuro@bydgoszcz.rio.gov.pl

sprawozdania@bydgoszcz.rio.gov.pl

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon

e-mail

Kierownictwo Izby

Jurewicz Daniel

Prezes Izby

(52) 37-68-220

(52) 50-65-220

prezes@bydgoszcz.rio.gov.pl

Słomiński Maciej

Zastępca Prezesa Izby

(52) 37-68-220

(52) 50-65-220

vprezes@bydgoszcz.rio.gov.pl

Członkowie Kolegium

Olczak Krzysztof

Członek Kolegium

(52) 37-68-252

(52) 50-65-252

krzysztof.olczak@bydgoszcz.rio.gov.pl

Tatkowski Andrzej

Członek Kolegium

(52) 37-68-249

(52) 50-65-249

andrzej.tatkowski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Trzciński Dariusz

Członek Kolegium

(52) 37-68-251

(52) 50-65-251

dariusz.trzcinski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

Wolny Agnieszka

Naczelnik Wydziału

(52) 37-68-229

(52) 50-65-229

730-701-603

agnieszka.wolny@bydgoszcz.rio.gov.pl

Ziętak Maja

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

(52) 37-68-215

(52) 50-65-215

maja.zietak@bydgoszcz.rio.gov.pl

Chojecka Ewa

Starszy Specjalista

(52) 37-68-213

(52) 50-65-213

ewa.chojecka@bydgoszcz.rio.gov.pl

Książkiewicz Jagoda

Starszy Referent

(52) 37-68-222

(52) 50-65-222

jagoda.ksiazkiewicz@bydgoszcz.rio.gov.pl

Serafin Marta

Starszy Specjalista

(52) 37-68-228

(52) 50-65-228

marta.serafin@bydgoszcz.rio.gov.pl

Stachniczek Marek

Starszy Specjalista

(52) 37-68-211

(52) 50-65-211

marek.stachniczek@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wasilewicz Damian

Referent

(52) 37-68-214

(52) 50-65-214

damian.wasilewicz@bydgoszcz.rio.gov.pl

Witkowski Mirosław

Specjalista

(52) 37-68-260

(52) 50-65-260

miroslaw.witkowski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

Karwasz Barbara

Naczelnik Wydziału

(52) 37-68-244

(52) 50-65-244

barbara.karwasz@bydgoszcz.rio.gov.pl

Syk Joanna

Zastępca Naczelnika Wydziału

(52) 37-68-254

(52) 50-65-254

joanna.syk@bydgoszcz.rio.gov.pl

Kulczyk Katarzyna

Główny Inspektor Kontroli

(52) 37-68-266

(52) 50-65-266

katarzyna.kulczyk@bydgoszcz.rio.gov.pl

Biuro Izby

Barczyński Maciej

Kierownik Biura

(52) 37-68-230

(52) 50-65-230

maciej.barczynski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Dobosz Wioletta

Starszy Specjalista

(52) 37-68-227

(52) 50-65-227

wioletta.dobosz@bydgoszcz.rio.gov.pl

Łuczka Mirosław

Kierowca

(52) 37-68-239

(52) 50-65-239

miroslaw.luczka@bydgoszcz.rio.gov.pl

Sikora Jarosław

Starszy Informatyk

(52) 37-68-234

(52) 50-65-234

jaroslaw.sikora@bydgoszcz.rio.gov.pl

Szelągowska Justyna

Starszy Specjalista

(52) 37-68-245

(52) 50-65-245

justyna.szelagowska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wegenke Beata

Starszy Specjalista

(52) 37-68-220

(52) 50-65-220

beata.wegenke@bydgoszcz.rio.gov.pl

Zastępowski Sebastian

Starszy Informatyk

(52) 37-68-240

(52) 50-65-240

sebastian.zastepowski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Zespół Finansowo-Księgowy

Gotowalska Maria

Główny Księgowy

(52) 37-68-218

(52) 50-65-218

ksiegowosc@bydgoszcz.rio.gov.pl

Guzińska Danuta

Księgowy

(52) 37-68-235

(52) 50-65-235

danuta.guzinska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Skemska Magdalena

Specjalista

(52) 37-68-219

(52) 50-65-219

magdalena.skemska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Zespół Obsługi Prawnej

Klimkiewicz Mirosław

Radca Prawny

(52) 37-68-256

(52) 50-65-256

miroslaw.klimkiewicz@bydgoszcz.rio.gov.pl

Nowek Edyta

Radca Prawny

(52) 37-68-256

(52) 50-65-256

edyta.nowek@bydgoszcz.rio.gov.pl

Inspektor ochrony danych

Szelągowska Justyna

Starszy Specjalista

(52) 37-68-245

(52) 50-65-245

iod@bydgoszcz.rio.gov.pl

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Zespół w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

torun@bydgoszcz.rio.gov.pl

 

Członkowie Kolegium

Kwiatkowska Aleksandra

Członek Kolegium – Koordynator Zespołu

(56) 65-77-821

(56) 30-67-821

aleksandra.kwiatkowska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Nowek Edyta

Członek Kolegium

(56) 65-77-828

(56) 30-67-828

edyta.nowek@bydgoszcz.rio.gov.pl

Pawlicki Robert

Członek Kolegium

(56) 65-77-830

(56) 30-67-830

robert.pawlicki@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wasiak Piotr

Członek Kolegium

(56) 65-77-829

(56) 30-67-829

piotr.wasiak@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

Jabłońska Zdzisława  

Specjalista

(56) 65-77-835

(56) 30-67-835

zdzislawa.jablonska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Sałek Michał

Starszy Referent

(56) 65-77-834

(56) 30-67-834

michal.salek@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

Kowalek-Gaura Maria

Główny Inspektor Kontroli

(56) 65-77-826

(56) 30-67-826

maria.gaura@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wolski Mariusz

Główny Inspektor Kontroli

(56) 65-77-826

(56) 30-67-826

mariusz.wolski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Biuro Izby

Czajka Marta

Starszy Specjalista

(56) 65-77-821

(56) 30-67-821

marta.czajka@bydgoszcz.rio.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Zespół we Włocławku

ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek

wloclawek@bydgoszcz.rio.gov.pl

 

Członkowie Kolegium

Bednarek Karol

Członek Kolegium – Koordynator Zespołu

(54) 23-04-931

(54) 30-67-931

karol.bednarek@bydgoszcz.rio.gov.pl

Osińska Elżbieta

Członek Kolegium

(54) 23-04-932

(54) 30-67-932

elzbieta.osinska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Piłatowska Beata

Członek Kolegium

(54) 23-04-929

(54) 30-67-929

beata.pilatowska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Strzelecka Halina

Członek Kolegium

(54) 23-04-930

(54) 30-67-930

halina.strzelecka@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

Kucharska Joanna

Specjalista

(54) 23-04-936

(54) 30-67-936

joanna.kucharska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Łykowska Anna

Specjalista

(54) 23-04-935

(54) 30-67-935

anna.lykowska@bydgoszcz.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

Łukomski Jarosław

Główny Inspektor Kontroli

(54) 23-04-926

(54) 30-67-926

jaroslaw.lukomski@bydgoszcz.rio.gov.pl

Biuro Izby

Skowrońska Grażyna

Specjalista

(54) 23-04-921

(54) 30-67-921

grazyna.skowronska@bydgoszcz.rio.gov.pl