Instrukcja korzystania z podmiotowej strony

Biuletynu Informacji Publicznej

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

   

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej. Składa się on z systemu stron internetowych. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dostępna jest pod adresem: bydgoszcz.rio.gov.pl. Na stronie Biuletynu znajduje się odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej - strony głównej BIP prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Informacje publicznej redagowane są za pomocą: tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik. Publikowane informacje zgromadzone są po lewej stronie okna w menu przedmiotowym podzielonym na następujące kategorie:

-         Dane adresowe,

-         Programy w zakresie realizacji zadań publicznych i sposób ich realizacji,

-         Informacje o podmiocie,

-         Dane publiczne związane z działalnością Izby,

-         Zasady funkcjonowania Izby,

-         Informacje bieżące,

-         Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Bydgoszczy,

-         Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

-         Konferencje,

-         Współpraca międzynarodowa.

Dostęp do informacji uzyskuje się poprzez kliknięcie wskaźnikiem myszy na wybranej pozycji menu. Wyświetli się wówczas lista informacji przypisanych do danego odnośnika. Każda informacja może być przeglądana po kliknięciu kursorem myszy na jej tytuł. Na treść podstrony składa się:

– nazwa działu i podstrony w menu,

– nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,

– treść zasadnicza tekstu,

– ewentualne załączniki w postaci pliku do pobrania,

– informacja o redaktorze biuletynu wraz z informacją o czasie opublikowania artykułu,

– historia zmian – informacja o dokonanych poprawkach lub uzupełnieniach w treści strony,

– liczba wyświetleń.

Wybór ikony 6 wyświetla tekst w postaci sformatowanej do wydruku.

Możliwe jest także wyszukanie informacji za pomocą umieszczonej w górnej części strony wyszukiwarki. Aby z niej skorzystać należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub frazę tekstową i kliknąć przycisk „Szukaj”, następnie wyświetli się lista podstron zawierających szukane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć odnośnik z wyświetlonej listy.

Wszystkie zmiany dokonywane w treści BIP rejestruje „Historia zmian” umieszczona na dole każdej podstrony.

W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy należy skontaktować się z redaktorem lub administratorem.