Miasto Kowal

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 16 lutego 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r. udokumentowana protokołem z dnia 12 kwietnia 2022 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 czerwca 2022 r. skierowane do kierownika jednostki.