Uchwała Nr 5/K/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Kamień Krajeński w 2022 r.