Uchwała Nr 16/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 r.