Uchwała Nr 7/K/2022 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Świedziebnia