Uchwała Nr 8/D/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubiewo na 2021 r.