Uchwała Nr 5/D/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 r.