Uchwała Nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Skępe na lata 2021-2042