Uchwała Nr 2/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 styczeń 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu