Uchwała Nr 2/D/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łysomice na 2021 rok