Uchwała Nr 4/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu