Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: ”Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego”.