Uchwała Nr XXVIII/86/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2020.