Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 9 lipca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku udokumentowana protokołem z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2018 r. do dnia 8.07.2020 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 października 2020 roku skierowane do kierownika jednostki.