Gmina Osięciny

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 8 lipca 2020 r. do 10 września 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 10 września 2020 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 10 września 2020 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 października 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.