Uchwała Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku.