Uchwała Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.