Uchwała Nr 2/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie absolutorium dla Prezydenta Grudziądza za 2019 rok