Uchwała Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia.