Uchwała Nr 10/K/2020 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.03.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.