Uchwała Nr 7/K/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Świecie w 2020 r.