Uchwała Nr 48/K/2019 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7.10.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego