Uchwała Nr 46/O/2019 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.10.2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych