Uchwała Nr 51/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Rogóźno