Uchwała Nr 49/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 października 2019 roku w sprawie sprostowania zapisów w Uchwale Nr 48/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2019 roku